• Berichtcategorie:Nieuws

Geacht lid,

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van LTV Almkerk, uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 5 januari 2024 om 19.30 uur in het clubhuis aan de Knotwilg 4 in Almkerk.
U kunt zich opgeven voor de ALV bij Erik van Wijk (algemeen@ltvalmkerk.nl). De ALV zal in een kort tijdbestek plaatsvinden om daarna gezellig met elkaar een Nieuwjaarshussel te doen. Dus kom vooral en wens andere leden het beste in dit nieuwe jaar met direct een sportieve start.

Indien u voor de algemene ledenvergadering inzage wenst in de jaarcijfers van 2023 en de begroting voor 2024, kunt u één week voor de vergadering contact opnemen met de penningmeester, Teunis Pruysen (penningmeester@ltvalmkerk.nl), waar een kopie van de stukken kan worden opgevraagd. De notulen van de algemene ledenvergadering 2023 kunt u opvragen bij de voorzitter Jan Bongers (voorzitter@ltvalmkerk.nl) deze worden u dan digitaal toegezonden. Indien u extra punten heeft voor de algemene ledenvergadering, dan dient u deze schriftelijk, uiterlijk één week voor de vergadering bij mij in te dienen.

Graag tot ziens op 5 januari aanstaande.
Met vriendelijke groeten,
Erik van Wijk (secretaris LTV Almkerk)