• Berichtcategorie:Nieuws

Beste leden,

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van LTV Almkerk, uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op 24 februari 2021 om 19.30 uur.

In verband met de huidige coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit met elkaar in het clubhuis te houden.

Derhalve zal dit digitaal via Zoom / Teams gebeuren. U kunt zich opgeven voor de ALV bij de dhr. J. Bongers (penningmeester@ltvalmkerk.nl).

Indien u voor de algemene ledenvergadering inzage wenst in de jaarcijfers van 2020 en de begroting voor 2021, kunt u één week voor de vergadering contact opnemen met de penningmeester, dhr. J. Bongers (penningmeester@ltvalmkerk.nl) waar een kopie van de stukken kan worden opgevraagd.

De notulen van de algemene ledenvergadering 2020 kunt u opvragen bij de voorzitter, dhr. A.J. Kant (voorzitter@ltvalmkerk.nl). Deze worden u dan digitaal toegezonden. Indien u extra punten heeft voor de algemene ledenvergadering, dan dient u deze schriftelijk, uiterlijk één week voor de vergadering bij mij in te dienen.

Dit bericht is reeds per mail verstuurd, inclusief agendapunten.
Met vriendelijke groeten,
Arend Jan Kant/voorzitter LTV Almkerk