Alle senioren leden zijn verplicht minstens één keer per jaar werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.

Daarnaast bestaat er een restitutieregeling voor leden die minimaal driemaal per jaar extra dienst doen in de kantine of te assisteren bij andere commissies daar waar het bestuur dit nodig acht. Op basis van het aantal verrichte diensten wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen een deel van de contributie in mindering gebracht tot een maximum van € 60 per seizoen.

Studentenlidmaatschap: dit lidmaatschap verandert in een seniorlidmaatschap in het jaar dat men 24 jaar wordt.

Junioren leden zijn van deze verplichting vrijgesteld. Zij zullen, voor zover 16 jaar en ouder, wel worden verzocht op vrijwillige basis mee te doen.

Wil je een keer een introducé / introducée meenemen dan is dit mogelijk tegen € 5,00
per keer (maximaal 2 x dezelfde persoon). Graag vooraf melden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ltvalmkerk.nl) of penningmeester (penningmeester@ltvalmkerk.nl)

Let op:

Opzegging van uw lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie. Mailadres: ledenadministratie@ltvalmkerk.nl

Indien u na deze datum uw lidmaatschap beëindigt, wordt men geacht nog voor het volgende jaar lid te zijn en is men derhalve nog contributie verschuldigd.

Soort Lidmaatschap Bardienst verplicht contributie
Senioren JA €165,00
Student JA €71,00
Junior NEE €51,00
Competitielid NEE €20,00
Proeflidmaatschap senior 3 maanden NEE €45,00
Proeflidmaatschap junior 3 maanden NEE €25,00
Zomerchallenge 3 maanden (1 JUNI - 10 SEPTEMBER) inc. KNLTB pas NEE €45,00