Welkom bij LTV Almkerk

Laatste nieuws

 • Banen weer bespeelbaar (2/18/2021)

  Beste leden,

  De baanmannen hebben hard gewerkt en er kan weer getennist worden. Alle 4 de banen zijn weer bespeelbaar.

  Met sportieve groeten,

  Baancommissie LTV Almkerk

 • Banen tot nader inzien gesloten (2/9/2021)

   

 • Inschrijving voorjaarslessen! (2/3/2021)
  Inmiddels  is de inschrijving geopend en kun je weer aanmelden voor de voorjaarslessen die medio maart gaan starten.
  Inschrijven voor de voorjaarslessen kan via www.tstk.nl
  Wil je meteen inschrijven? KLIK HIER
   
  Mocht je inmiddels al hebben ingeschreven, kun je deze mail als niet verzonden beschouwen.
   
  Heb je vragen omtrent de voorjaarslessen, kun je altijd mailen naar info@tstk.nl
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Bram Kaffener
  TSTK

 • Uitnodiging Algemene Leden vergadering 24 februari om 19.30 uur via Zoom/Teams! (2/3/2021)

  Beste leden,

  Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van LTV Almkerk, uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op 24 februari 2021 om 19.30 uur.

  In verband met de huidige coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit met elkaar in het clubhuis te houden.

  Derhalve zal dit digitaal via Zoom / Teams gebeuren. U kunt zich opgeven voor de ALV bij de dhr. J. Bongers (penningmeester@ltvalmkerk.nl).

  Indien u voor de algemene ledenvergadering inzage wenst in de jaarcijfers van 2020 en de begroting voor 2021, kunt u één week voor de vergadering contact opnemen met de penningmeester, dhr. J. Bongers (penningmeester@ltvalmkerk.nl) waar een kopie van de stukken kan worden opgevraagd.

  De notulen van de algemene ledenvergadering 2020 kunt u opvragen bij de voorzitter, dhr. A.J. Kant (voorzitter@ltvalmkerk.nl). Deze worden u dan digitaal toegezonden. Indien u extra punten heeft voor de algemene ledenvergadering, dan dient u deze schriftelijk, uiterlijk één week voor de vergadering bij mij in te dienen.

  Dit bericht is reeds per mail verstuurd, inclusief agendapunten.
  Met vriendelijke groeten,
  Arend Jan Kant/voorzitter LTV Almkerk

 • Competitieleider (1/27/2021)

  Na meer dan 25 jaar competitieleider te zijn geweest, heeft Cor van Vlaanderen het stokje overgedragen.
  LTV Almkerk bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze tennisvereniging.

Agenda

Komende activiteiten
 • Niets gevonden

Social media

Sluit Menu